12.25. PHÉP LẠ VĨ ĐẠI NHẤT LÀ SỨC MẠNH CỦA NIỀM TIN.

0
35
views

Vì niềm tin là một nguyên tố cơ bản của Cơ Đốc giáo nên kinh Tân ước nhắc rất nhiều đến sức mạnh của niềm tin. Trong sách Ma hew     , chúa Jesus đã nói với những người hoài nghi rằng nếu họ có “đức tin trông bằng hột cải”, họ sẽ có sức mạnh để dời núi và không gì là không thể nếu họ có đức tin. Trong sách Mark , Người nói với các tông đồ rằng “Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả”. Theo lời dạy của Kinh Thánh , niềm tin là “sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy”. Tóm lại, niềm tin là sự thể hiện chủ động của sự sẵn lòng tin tưởng mà chúng ta không thể chứng minh. Nó thật sự là một phép lạ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here